Πε. Νοέ 26th, 2020

Επισκευή στην Αγία Σωτήρα

ι

Φωτογραφίες από την μετάβαση και
την επιδιόρθωση της σκεπής στη Εκκλησία της Αγίας
Σωτήρας στο καταφίδι η (καταφύγι) στις 16/08/2007.
Φωτ Αθανάσιος Κοντός