ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

 

 Το σχολείο ιδρύθηκε το 1880. Αρχικά λειτούργησε σε ιδιωτικά σπίτια .Το 1908

ορίστηκε από τους κατοίκους του χωριού μια επιτροπή να συγκεντρωθούν

χρήματα από τους διαμένοντες στην Αμερική  συγχωριανούς μας για την

ανέγερση κτιρίου που θα λειτουργούσε σαν Σχολείο . Μετά τη συγκέντρωση των

χρημάτων ανεγέρθηκε το 1914 και με ενέργειες και των κατοίκων το ωραίο

λιθόκτιστο σχολείο που διασώζεται και σήμερα.  ( Για την ιστορία η επιτροπή

ήταν τριμελής  :  Αλέξανδρος Κρίκος ,  Γεώργιος  Χ. Χάρος και

Αθανάσιος Γ. Πλάκας ) . Εδώ ανέβηκαν τα πρώτα σκαλοπάτια δεκάδες δάσκαλοι

και παιδιά του χωριού για να μπουν στο λαμπρό αυτό  ναό  της παιδείας και  να

τελέσουν με δέος και κατάνυξη τη  << λειτουργία >>  στο  νου  και  τη ψυχή τους.

Τα σκαλοπάτια εκείνα ήταν γραφτό να είναι όχι μόνο τα πρώτα για την σχολική

τους ζωή αλλά και για την μετέπειτα ανοδική τους πορεία.

Η Κερασιά  φημίζεται για το υψηλό πνευματικό επίπεδο και τη μόρφωση των

συγχωριανών μας . Πολλοί  απ’ αυτούς ακολούθησαν διάφορες  ανώτερες και

ανώτατες σχολές και επιστήμες και διακρίθηκαν σε τομείς διοίκησης ,παραγωγής

και οικονομίας. Η τάση για περισσότερη εκπαίδευση και μόρφωση συνεχίστηκε

και στα επόμενα χρόνια . Έτσι  δίκαια δόθηκε στο χωριό μας ο τίτλος   

<<Χωριό των  Επιστημόνων>>.

 

 

Κοινοποιήστε το!
FacebookTwitter