ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

Την Κυριακή 8 Νοεµβρίου 2015 στην αίθουσα της ∆ωρικής Αδελφότητας, στο Παγκράτι, πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου µας. Μετά την έγκριση των πεπραγµένων διεξήχθησαν αρχαιρεσίες από τις οποίες εκλέχτηκε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΟΣ

Α΄ Αντ/δρος: Γιάννης ∆ηµάκας

Β΄ Αντ/δρος: Φώτης Βρέττας

Υπεύθ. Τύπου: Παύλος Αναγνωστόπουλος Γιάννης ∆ηµάκας

Γεν. Γραµµατέας: Βίκυ Αντωνοπούλου-Γκάνου

Ειδ. Γραµµατέας: Γιώργος Κοντός

Ταµίας: Μίνα Χαρονικολάου-Μανιταρά

∆ηµοσίων Σχέσεων: Νικηφόρος Γκάνος Αλέκος Βιζούρης

Το νέο ∆.Σ. εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα µέλη του Συλλόγου µας που παραβρέθηκαν στη Γεν. Συνέλευση, η οποία έγινε µέσα σε συναινετικό κλίµα αλλά µε ελάχιστη προσέλευση.

Κοινοποιήστε το!
FacebookTwitter