Κυ. Οκτ 24th, 2021

Μήνας: Οκτ 2021

1 min read

ΠΡΟΣΦΟΡΑ PROJECTOR ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΚΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΑΝΟΥ ΑΞΙΑΣ 350ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΙΣ ΔΡΟΣΕΡΕΣ...

1 min read

Κοινή θέση Δ.Σ. Συλλόγων Υψηλού Χωριού, Κερασιάς και Κριατσίου Διαβάζοντας τη ΜΠΕ, αλλά και ως γνώστες του χώρου και κάτοικοι...

Ετοιμάζουμε Το Ιστορικό Σχολείο της Κερασιάς, στολισμένο επετειακά για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης. ΜΑς έχει παραχωρηθεί...

1 min read

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Forinidorida.blogspot.com%2F2021%2F10%2Fblog-post.html%3Ffbclid%3DIwAR3nIGVxvC5NkLTZUT1YToHKbL-AG-cBMlteuJdC1ntYikbL4MnhmKBrZGM&h=AT1lh56e1qR4x4kX_DWOi0yMIWnCD9BvuHLv-_jIkF5SrplA2yfxGTQ6kWGeuDjxwPiJQpzUsDRj07oWEVQuf9TsdJBDKVIEgx3LJegUQvUcxg9elsS5pfROXF7SpBHw7WficgSV__LQdOmCRg&__tn__=-UK-R&c=AT35QDBzvusyxlFgDsO848RlMpeCMxajyUhFfQqXoRSdXokMCwDGBMX4yhy0IRil0_UIdGPuldDVC_V0QHO9IYxDgwrmpz4JUCxfKguZHjYvsvATw4SjaQBBFZqz9M9QDlLJANRO_3QSVWKyDzO3xWxlQ4ZuyzxQUJPqKxj8nKP7Uk4